1. Kuka olet ja mitä teet?
Olen Maaren Angeli ja työskentelen porotalousneuvojana Paliskuntain yhdistyksessä. Neuvojan työni ohella toimin projektipäällikkönä Parasta poroa – koulutushankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti koko poronhoitoalueen poronhoitajat. Hankkeen tarkoituksena on edistää poronhoitajien osaamista koko poronlihan elintarvikeketjun matkalla metsästä ja tunturista lautaselle.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?
Tällä hetkellä on meneillään loppukevään ja alkukesän koulutusten suunnitteleminen. Koulutukset pyritään järjestämään sellaisina aikoina, että niihin olisi helppo osallistua poronhoitotöiden ohessa.

Lisää kuulumisia löydät blogistamme: http://parastaporoa.blogspot.fi/ ja Facebook-sivultamme https://www.facebook.com/Parastaporoa/

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?
Kun hanke päättyy, on järjestetty paljon erilaisia tarpeellisia koulutuksia poromiehille ja niihin on osallistunut noin 700 poronhoitajaa. Koulutuksia on järjestetty koko poronhoitoalueella, pienemmilläkin paikkakunnilla, joten koulutukset ovat olleet helposti saatavilla lähellä osallistujia. Lisäksi hankkeessa on tehostettu poron teurastuksen ja lihanleikkuun sivutuotteiden hyödyntämistä sekä tehty Hyvien toimintatapojen opas poroelintarvikeketjussa toimimiseen.

Hankkeen nimi: Parasta poroa –koulutushanke – Erityisosaamisalueena poro arktisessa ruoantuotannossa
Hankkeen hakija: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus, maaseuturahasto
Hankkeen kesto: 1.8.2016-31.7.2018

Julkaistu 2.3.2018
Tuuli Kontio