Maa- ja metsätalousministeriö on avannut maaseutupolitiikan valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haun vuodelle 2018. Hakuaika päättyy maanantaina 18.12.2017. Rahoitusta on haettavana yhteensä 510 000 euroa. Hankkeita rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoista.

Vuoden 2018 hanketeemana nuoriso

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) osoitettu määräraha on valmisteilla olevan käyttösuunnitelman mukaan 510 000 euroa. Makerasta voidaan rahoittaa hankkeita, mikäli valmisteilla oleva käyttösuunnitelma vuodelle 2018 hyväksytään. Makerasta osoitettava vuoden 2018 määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

Makerasta rahoitettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita haetaan teemalla nuoriso.

Erityisenä painopisteenä ovat nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen maaseudulla.

Lue lisää aiheesta MMM:n sivulta.