Liikunta yhdistää Peräpohjolan kylillä

Peräpohjolan Leader ry:n rahoittama Kylä lähtee! -hanke jalkautuu kyliin levittämään liikunnan ja hyvinvoinnin ilosanomaa. Tarkoituksena on saada lisää liikuntaa kylille.

Keskihervan kylätalolla Keminmaassa käy kuhina. Yli 65-vuotiaille suunnattu Kunnon Mummola -tapahtuma on houkutellut paikalle hyvinvoinnistaan kiinnostuneita kyläläisiä. Tapahtuman toteuttamisesta vastaa Lapin Liikunta ry:n hallinnoima Kylä lähtee! -hanke yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun fysioterapia- ja geronomiopiskelijoiden sekä Kemisuun Kylä ry:n kanssa.
-Tämä on nyt toinen kerta, kun olemme täällä Keskihervan kylätalolla Kunnon Mummola -tapahtuman merkeissä, hankkeen projektipäällikkö Suvi Karusaari kertoo.

Kunnon Mummola -tapahtumassa ikäihmiset pääsevät testaamaan omaa kuntoaan erilaisilla mittauspisteillä, joissa arvioidaan tasapainoa, kehonhallintaa ja lihasvoimaa.  Pisteillä suoritettavia mittauksia ovat Inbody-kehonkoostumusmittaus, yhden jalan tasapainomittaus, puristusvoima, tuolilta nousu viisi kertaa sekä timed up & go, jossa noustaan tuolilta ja kävellään pieni matka eteenpäin, käännytään ja palataan takaisin tuolille istumaan.
-Jokaisen osallistujan mittaustulokset merkitään ylös lomakkeeseen, jonka saa täältä mukaansa. Halutessaan testattavan tiedot tallennetaan ylös koneelle.
-Nyt kun olemme toista kertaa täällä Keskihervan kylätalolla, voivat osallistujat katsoa, onko tapahtunut edistystä edelliseen kertaan verrattuna, Karusaari hymyilee.

Kunnon Mummola -tapahtumassa pääsee testaamaan omaa kuntoaan.

Osallistujat pääsivät testaamaan kuntoaan eri mittauspisteillä. 

Kuntoaan mittauttamaan tulleet kyläläiset ovat tapahtumaan tyytyväisiä.
-Tämä on erittäin asiallista touhua! Täällä tehtävien testien avulla on hyvä seurata omaa kuntoaan. Huono vain, että lomakkeista loppuu mitta-asteikot minun ikäisilleni, 92-vuotias herrasmies nauraa.
-Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki tälle tapahtumalle, toinen osallistuja komppaa.

Yhteistyö keskiössä

Kunnon Mummola -tapahtuman toteutuksessa on mukana myös fysioterapeutti- ja geronomiopiskelijoita Lapin ammattikorkeakoulusta Kemistä ja Rovaniemeltä.
-Opiskelijayhteistyö on erittäin tärkeää meille, Karusaari painottaa.

Joulukuussa fysioterapeuteiksi valmistuvat Tiia ja Valma ovat mielellään mukana tämän tyyppisissä tapahtumissa. Molemmat ovat osallistuneet tapahtumiin jo aikaisemmin muilla kylillä.
-Nämä ovat todella kivoja sosiaalisia tilaisuuksia asiakaskuntaa ajatellen, Valma hymyilee.
-Mukavaa, että toimintaa viedään myös pieniin kyliin, joissa ei välttämättä ole niin paljoa mahdollisuuksia, Tiia pohtii.
-Tästä saa myös hyödyllistä kokemusta, sillä iäkkäitä asiakaita tulee vastaan myös työelämässä, Tiia ja Valma toteavat.

 

Kunnon Mummola -tapahtuma keräsi kyläläisiä paikalle.

Toista kertaa Keskihervan kylätalolla järjestetty tapahtuma houkutteli useita kyläläisiä paikalle. Testejä tehtiin opiskelijoiden ohjeistusten mukaan. Kuva: Suvi Karusaari. 

Kemisuun Kylä ry on vireä toimija alueellaan ja järjestää kylän asukkaille erilaisia aktiviteetteja. Yhdistys on muun muassa hankkinut erilaisia jumppavälineitä käyttöönsä. Viime talvena kylällä järjestettiin myös liikuntakaveri-kurssi Kylä lähtee! -hankkeen kautta. Keskiviikkoisin kyläyhdistys pitää kylän nuorisoseuralla jumppatuokioita. Lisäksi suunnitelmissa on järjestää viikoittaisen kyläkuppilan yhteyteen jumppahetki kylän vanhuksille, joille kyläkuppila on ollut tärkeä seurustelupaikka jo vuosia.
-Pieneksi kyläksi meillä on täällä yllättävän paljon toimintaa, kylän naisiksi itseään kutsuva naisporukka kertoo.

Kutsu Kylä lähtee! -hanke kylällesi

Kylä lähtee! -hankkeen voi kutsua omalle kylälleen ideoimaan ja opastamaan, mitä kylällä voisi yhdessä tehdä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyen. Tarkoituksena on saada lisää liikuntaa kylille. Jokaiselle kylälle räätälöidään omannäköistä toimintaa, ja kylät voivat tulla ja mennä hankkeen aikana.
-Jos kyläyhdistys on esimerkiksi hankkinut liikuntavälineitä, meidät voi kutsua opastamaan välineiden käytössä. Olemme myös käyneet erään kylän kuntosalilla ja katsoneet yhdessä, miten laitteita käytetään, Karusaari kertoo.
-Joka kylä on erilainen ja jokaisessa paikassa asiat kulkevat painollaan.

Ensi vuodelle on suunnitteilla ravitsemus- ja hyvinvointipäiviä, joille on Karusaaren mukaan kova kysyntä. Päiviin on tarkoitus sisällyttää asiantuntijaluentoja ja arjen hyvinvointiin liittyviä teemoja.
-Nuorille on suunnitteilla myös samanlaisia tilaisuuksia, mutta hieman erilaisin sisällöin.

Kunnon Mummola -tapahtuma.

Kunnon Mummola -tapahtuma Keskihervan kylätalolla tarjosi mahdollisuuden testata omaa kuntoaan.

Karusaaren mukaan hankkeen tavoitteena on aktivoida ja innostaa alueen kylien ja kuntakeskusten ihmisiä liikkumaan oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeen puitteissa järjestetään vertaisohjaajakoulutusta sekä eri ikäryhmiä aktivoivia liikunnallisia tapahtumia. Hanke huipentuu luontoretkeen, joka on tarkoitus toteuttaa Luostolla syksyllä 2018.
-Tarkoituksena on saada asukkaat miettimään, että mitä liikuntaan liittyviä aktiviteetteja kylällä voisi tehdä porukalla. Liikunnan ei aina tarvitse tähdätä huippu-urheiluun vaan tärkeintä on olla kiinnostunut omasta hyvinvoinnista ja arjen jaksamisesta yhdessä toimien, Karusaari muistuttaa.

-Liikunta on ihmisiä yhdistävä tekijä ja sen on kyllä huomannut myös tämän hankkeen aikana, Karusaari hymyilee.
-Teemme mielellämme yhteistyötä kylien kanssa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Teksti ja kuvat:
Salla Saariniemi

Lapin Liikunta ry ja Kylä lähtee! -hanke

Lapin Liikunta ry on yksi Suomen 15 alueellisesta liikuntajärjestöstä. Järjestö tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita Lapin maakunnan alueella. Koulutuksia järjestetään esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Työpaikoilla ja työyhteisöissä keskitytään työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen. Kunnon Mummola -tapahtumien lisäksi Lapin Liikunta ry järjestää myös työikäisten hyvinvointimittauksia.
-Kylä lähtee! -hankkeen puitteissa olemme käyneet muun muassa kouluilla ideoimassa yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa, kuinka järjestää hyvä liikuntatapahtuma, miten koulun liikuntavälineitä voisi hyödyntää esimerkiksi välitunneilla ja miten toimia vertaisohjaajana, Karusaari mainitsee.

Kylä lähtee! -hanke on Lapin Liikunta ry:n ensimmäinen Leader-rahoitteinen hanke. Hanke on saanut rahoitusta Peräpohjolan Leader ry:ltä, ja hanketta toteutetaan Rovaniemen ja Kemin kaupunkien sekä Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ranuan kuntien alueella. Hankkeen myötä järjestö pääsee jalkautumaan paremmin pieniin kyliin. Pääkohderyhmä ovat ikääntyneet eli yli 65-vuotiaat henkilöt sekä 13-18-vuotiaat nuoret.

Kylä lähtee! -hanketta hallinnoi Lapin Liikunta ry. Yhteistyötahoina Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen kunnat (koulut, liikunta- nuoriso- ja sosiaalitoimet, kylätoimikunnat), eläkeläisjärjestöt, terveysalan paikallisyhdistykset, urheiluseurat, Santasport Lapin Urheiluopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Olympiakomitea.

Lue lisää Kylä lähtee! -hankkeesta ja tulevista tapahtumista:
https://www.lapinliikunta.com/kyla-lahtee-hankkeen-sivut/

Seuraa Lapin Liikunta ry:n toimintaa myös Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta @lapinliikunta