Lähiruoka Lapissa – mitä se on ja miten sitä voisi enemmän hyödyntää matkailussa? Millaisia ovat ruokamatkailutrendit ja –ilmiöt, ja millaista lisäarvoa lähiruoalla voidaan saada? Miten arvo muodostuu yrityksessä ja vastaavasti asiakkaalle? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa juuri valmistunut, Lapin AMK:n hallinnoiman hankkeen Lapin yliopistolla teettämä raportti.

Selvitystyön tuloksena voidaan todeta, että lähiruoalla on mahdollisuus tuottaa lisäarvoa niin matkailuyrityksille kuin matkailijoille, sekä kehittää matkailukohdetta kestävämmäksi.

Matkailijoiden motiivit lähiruoan kuluttamiseen liittyvät terveellisyyteen ja turvallisuuteen, jotka Lapissa toteutuvat tuoreuden ja puhtauden kautta. Lähiruoan kiinnostavuus on noussut, joten sen merkitys kasvaa myös taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Lähiruokaa ja ruokamatkailua hyödyntämällä voidaan kehittää maaseutumatkailua sekä tasoittaa sesonkivaihteluita. Lähiruoka voi toimia matkailukohteessa nähtävyytenä, tuoden esiin paikallista ruokakulttuuria sekä erottuvuutta paikallisten erikoisuuksien kautta. Lähiruoka lisää ruokailukokemuksen ja koko matkailukohteen elämyksellisyyttä.

Raportti on luettavissa osoitteessa
https://issuu.com/lapinkeino/docs/lahiruuasta_lisaarvoa_matkailulle

Raportti on tuotettu Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle –hankkeessa, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä lisäarvoa lähiruoka tuottaa matkailulle. Tavoitteena on lisätä lappilaisen lähiruoan käyttöä matkailupalveluissa. Maaseuturahaston rahoittamassa hankkeessa tuotetaan tiedotusmateriaalia ruokamatkailun trendeistä ja matkailijoiden tarpeista, lappilaisista raaka-aineista, niiden potentiaalista ja lähiruoan tuottajista Lapissa.

Lisätietoja hankkeesta:
Lapin Ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Milla Hirvaskari
+358 40 571 6578, milla.hirvaskari@lapinamk.fi

Lisätietoa raportista:
Lapin Yliopisto, yliopistonlehtori Monika Lüthje
+358 40 484 4198, monika.luthje@ulapland.fi

<div data-configid="27410664/53775433" style="width:100%; height:600px;" class="issuuembed"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true"></script>