Kolarin kirjastosta on lähitulevaisuudessa mahdollisuus lainata vanhuksien liikkumista helpottavaa välineistöä ja muistisairaille suunnattuja muistipelejä. Hankkeen taustalla on Kolarin Palvelutaloyhdistys ry, joka on yksi Leader Tunturi-Lappi ry:n Kylät harrastamaan! -teemahankkeen alatoimenpiteen hakijoista.
-Kävimme kuuntelemassa hankeasioita Leader Tunturi-Lappi ry:n järjestämässä infotilaisuudessa ja päädyimme jättämään hakemuksen, Kolarin Palvelutaloyhdistys ry:n toiminnanohjaaja Taina Airaksinen kertoo.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten ja vammaisten hyvinvointia ja asumista sekä toimia heitä koskevien hoito-, kuntoutus- ja palvelumuotojen parantamiseksi.
-Järjestämme päivittäin muun muassa kuntoutus-, virkistys- ja harrastustoimintaa kuntouttavalla työotteella, Airaksinen mainitsee.

Teemahankkeen kautta Kolarin Palvelutaloyhdistys ry hankki lääkinnällisen kuntoutuksen ulkopuolelle jäävää välineistöä, kuten citypotkurin, tasapainolautoja, pyörätuolin makuupusseja ja suksia, leikkivarjoja ja polkulaitteita sekä useita erilaisia muistipelejä.
-Välineistö on usein kallista, ja harvalla on kokemusta välineiden käyttöominaisuuksista ja sopivuudesta, minkä vuoksi ne jäävät monelta hankkimatta, Airaksinen toteaa.

Airaksinen mainitsee, että hankittavia välineitä on mietitty yhdessä Kolarin terveyskeskuksen fysioterapeutin, Leena Palovaara-Pelttarin kanssa. Sivutoimisena muistiohjaajana työskentelevä Tuula Mantovaara on ollut mukana valitsemassa hankittavia muistipelejä ja pohtimassa sopivaa lainausaikaa välineille.

Välineistö tulee lainattavaksi Kolarin kirjaston kautta.

Hankkeessa on osallisena myös vanhusten virkistystoimintaan keskittyvä Kolarin Vireät ry, joka on vastuussa hankkeen omarahoitusosuudesta. Lisäksi palvelutaloyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Kolarin kirjastotoimen kanssa. Kirjasto valikoitui välineiden lainauspaikaksi Kolarin kunnan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Sirpa Tolosen ehdotuksesta.
-Heillä on siellä toimiva lainausjärjestelmä, jota voimme hyödyntää myös tässä yhteydessä.
-Lisäksi kirjaston aukioloajat eivät ole sidottu virastoaikaan, mikä helpottaa liikuntavälineiden saatavuutta. Kirjasto on myös neutraali ympäristö, mikä voi madaltaa kynnystä lainata välineitä, Airaksinen jatkaa.

Välineiden lainaus sekä käytön opastus tulee tapahtumaan kirjaston henkilökunnan toimesta. Kirjaston henkilökunta tullaan perehdyttämään lainattaviin välineisiin sekä kouluttamaan opastamaan asiakkaita niiden käytössä. Välineistöä voivat lainata esimerkiksi ikäihmiset itse, omaishoitajat ja erilaiset ikäihmisten ryhmätilaisuudet.
-Tällä tavoin välineitä tarvitsevat voivat testata niitä ja saada käyttökokemuksia ennen laitteen hankintaa omaksi.
-Lainattava välineistö, kuten pyörätuoliin kiinnitettävät sukset ja makuupussi, palvelee myös alueen matkailijoita, Airaksinen huomauttaa.

Kolarin Palvelutaloyhdistys ry haluaa tämän hankkeen avulla edistää myös kotona asuvien ikäihmisten fyysisen toimintakyvyn säilymistä ja kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Airaksisen mukaan erilaisten apuvälineiden avulla kotona pärjäämistä voidaan edistää ja mahdollistaa hyvin pitkään.
-Nyt vain toivomme, että mahdollisimman moni saisi tietää tästä mahdollisuudesta ja osaisi hyödyntää sen.
-Odotamme mielenkiinnolla lainaajien käyttökokemuksia.

Teksti ja kuvat:
Salla Saariniemi