Utsjoen Karigasniemellä on käynnissä vesihuoltoverkoston laajennustyöt. Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja Paulus Lepistö kertoo, että työt on aloitettu tämän vuoden keväällä ja saadaan viimeistelyä vaille valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
– Vesihuoltoverkoston viimeistelyn vuoro on ensi vuoden puolella, sillä kaivetun maan on saatava asettua noin vuoden verran ennen kuin viimeistelytöitä kannattaa tehdä, Lepistö mainitsee.

Vesihuoltoverkoston laajennushankkeen potkaisi käyntiin uuden liikuntahallin rakentaminen Karigasniemelle. Laajennuksen seurauksena vesihuoltoverkosto kattaa jatkossa Karigasniemen kylän ja Karigasniemen koulun alueet. Hankkeen myötä toteutetaan yksi osa Karigasniemen toiminta-alueista, jotka ovat odottaneet toteutumistaan.
– Tehtäviimme kuuluu olemassa olevien laitosten saneeraus ja verkoston uudistaminen.
– Tämän hankkeen johdosta saamme vietyä asiaa eteenpäin, Lepistö kertoo.

Hankkeen avulla pyritään vähentämään haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta Inarijokeen, joka on myös EU:n rajajoki. Kuormitusta vähennetään liittämällä asuin- ja lomakiinteistöjä keskitetyn vesihuollon piiriin. Tavoitteena on Lepistön mukaan kasvattaa puhdistamolle tulevan jäteveden osuutta ja vastaavasti pienentää valumaveden osuutta. Hankkeen toimenpiteiden myötä varmistetaan puhdistamopuolen toimintavarmuus.
– Lisäksi toimenpiteiden johdosta saamme toimitettua kohdealueella omien vesikaivojen varassa oleville kiinteistöille talousvettä.

Karigasniemellä on käynnissä vesihuoltoverkoston laajennustyöt.

Vesihuoltoverkoston laajennus on Inarin Lapin Vesi Oy:n ensimmäinen maaseuturahaston tuella toteutettu hanke. Tuen on myöntänyt Lapin ELY-keskus. Lepistö toteaa, että alun pienten järjestelmäongelmien jälkeen kaikki on sujunut hyvin ja joustavasti. Tuen piiriin saatiin kesäkuun 1. päivään mennessä liittymishalukkuutensa ilmoittaneet kiinteistöt.
– Tukea saatiin 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Lapin Inarin Vesi Oy:n toiminta-alue kattaa Ivalon, Inarin kirkonkylän, Saariselän, Kakslauttasen Utsjoen kirkonkylän, Nuorgamin, Karigasniemen, Nellimin ja Sevettijärven alueet. Yhtiö hoitaa toiminta-alueillaan talousveden hankinnan ja jakelun sekä jäteveden johtamisen ja käsittelyn. Yhtiöllä on velvoite liittää kiinteistöt toiminta-alueellaan verkostoonsa. Tästä hyötyvät Lepistön mukaan erityisesti kiinteistönomistajat.
– Kiinteistöjen arvo nousee, kun ne liitetään verkostoon.
– Keskitetty vesihuolto on kaikkien kannalta tehokkain ratkaisu.

Teksti:
Salla Saariniemi

Kuvat:
Paulus Lepistö