Pajuista muotoutuu kyläläisten käsissä jotain, jonka normaali elinympäristö on vieressä virtaavassa Kemijoessa. Pajukala on ympäristötaideteos, joka rakennetaan Pelkosenniemen kirkonkylälle uimarannan läheisyyteen 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Talkoopäivä on osa Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Meidän maisema -teemahanketta, jossa Pelkosenniemen kunta on ollut alatoimenpiteen hakijana.

Pelkosenniemen toimenpiteessä toteutetaan Kaikkien vastuulla -hankkeessa laadittua maisemanhoitosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaan kirkonkylällä suoritetaan esimerkiksi maisemanhoitoraivauksia. Työhön on palkattu kuukaudeksi metsuri sekä yksi nuori avustaviin tehtäviin.
-Haluamme tuoda Kemijoen maisemaa näkyville, pelkosenniemeläinen ja Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hankeneuvoja Annika Kostamo kertoo.

Pajukala saa talkoolaisten käsissä viimeiset viilaukset. 

Talkooväestä huokuu yhdessä tekemisen meininki. Paikalla on aikuisten lisäksi myös paljon lapsia auttamassa pajuteoksen rakentamisessa ja maalaamassa kiviä.  Mukana on myös Pelkosenniemelle parin viime kuukauden aikana saapuneita kiintiöpakolaisperheitä. Toimenpiteiden avulla pyritään Kostamon mukaan lisäämään kyläalueen viihtyisyyttä maisemanhoidollisin toimin sekä edistämään yhteisöllisyyttä.
-Tarkoituksena on järjestää erilaisia tempauksia ja talkoita, jotka kannustavat yhdessä tekemiseen ja edesauttavat samalla myös pakolaisten kotoutumista.

Kokonaisuudessaan Meidän maisema -teemahankkeen tavoitteena on saada ihmiset kiinnittämään huomiota kylämaisemaan ja sen yhteisölliseen hoitoon.
-Toivomme, että ihmiset alkaisivat kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, millainen vaikutus ympäristöllä on asuinviihtyvyyteen, Kostamo mainitsee.
-Haluamme myös herätellä asukkaat siihen, että maisemanhoito kuuluu kaikille.

Kivet ovat saaneet lasten, ja vähän vanhempienkin käsittelyssä maalia pintaan.

Kostamo muistuttaa myös, että ympäristönhoito vaatii paljon aikaa sekä työpanosta. Esimerkiksi pelkkä pajukon tai vesakon raivaus ei riitä, vaan raivausjäte on myös kerättävä pois rehevöittämästä aluetta. Maisemanhoitoon olisikin hyvä kiinnittää huomiota säännöllisesti, sillä mitä kauemmin esimerkiksi vanhat peltolohkot ovat hoitamatta, sitä suuremmaksi työmäärä ja kustannukset nousevat.
-Paras maisemanhoitaja on esimerkiksi maanviljelijä tai poromies, jolla on sadolle aidosti käyttöä. Tai sitten laiduneläin, Kostamo mainitsee.

Teemahankkeessa on 14 alatoimenpidettä ympäri Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-aluetta. Hankkeen puitteissa järjestetään myös Lapin ELY-keskuksen tilaisuuksia, joissa voi saada asiantuntija-apua esimerkiksi vanhojen rakennusten kunnostukseen ja maisemanhoitoon liittyen. Seuraavat tilaisuudet järjestetään Karigasniemellä ke 9.8. ja Utsjoella pe 11.8.

Teksti ja kuvat:
Salla Saariniemi

 

MIKÄ TEEMAHANKE?

Teemahankkeella Leader kokoaa yhteen pieniä yleishyödyllisiä kehittämistoimia tai investointeja, joita yksinään ei rahoitettaisi (tuen osuus alle 5 000 euroa) tai joiden toteuttajat eivät muuten pystyisi hanketta toteuttamaan. Teemana voi olla esimerkiksi nuorisohankkeet, yhdistysten pienet investoinnit, harrastusmahdollisuuksien parantaminen, maisemanhoito tai muu vastaava. Leader-ryhmät tiedottavat teemahankkeista niiden haun alkaessa.