Seita-säätiön Kylä kuvaa -hankkeessa tehty Sassalin kylän esittelyvideo. Lisää hankkeen tuottamia videoita Seita-säätiön YouTube-kanavalla.

Sodankylän Vuoden Kylä 2018 –titteli on nyt tavoiteltavissa. Hakuaikaa on 10. elokuuta asti ja Sodankylän kunnan valitsema voittajakylä julkistetaan Sassalin markkinoiden yhteydessä järjestettävänä Sodankylän kyläpäivänä 26. elokuuta.

Vuoden Kylä on paljon muutakin, kuin pelkkä titteli. Sodankylän kunta sitoutuu laatimaan Vuoden Kylän kanssa kylälle vuorovaikutteisen ja laaja-alaisen kylän kehittämissuunnitelman. Tähän sisältyy mm. kylän palvelujen, harrastusmahdollisuuksien, maankäytön, elinkeinojen ja biotalouden suunnittelu ja kehittäminen.
– Koitamme löytää mallin, millä voisimme huomioida maaseutukyliä paremmin ja kehittää niitä niiden omista lähtökohdista, kertoo Sodankylän kunnan Marjaana Aarnio.

Jutun juoni on siis kohdentaa kehittämisen voimavaroja yhteen innokkaaseen ja kehittymishaluiseen kylään. Leader Pohjoisin Lappi on mukana neuvomassa ja avustamassa kyläsuunnitelman laatimisessa. Tarvittaessa kunta voi hakea kylän kehittämiseen myös hankerahoitusta Leaderista.

Sassali aktivoitui entisestään

Sodankylän Vuoden Kylä 2017 Sassali lähti kilpailuun halusta palkita jotenkin kyläläisiä ahkerasta talkoilusta ja tarpeesta saada näkyväksi kylässä tehtyä hyvää työtä.
– Sassalin asukkaissa asuu innostunut ja uutta luova meininki. Yhteiset kokoontumiset ja yhdessä tekemiset lisäävät nekin kanssakäymistä ja viihtyisyyttä, kertoo Sassalin kyläseuran sihteeri Riitta Sassali.

Riitta Sassalin ja muiden kyläläisten mielestä kunnan antamalla taloudellisella tuella on ollut merkittävä apu asioiden edistymisen kannalta.
– Kokoontumisissa tuli esiin tavoitteita, jotka olivat muhineet ajatuksissa jo jonkin aikaa, ja jotka olivat nyt mahdollista toteuttaa. Tällaisia ovat mm. veneenlaskupaikka, uimaranta, opintomatka, kyläsuunnitelman päivitys ja erilaiset ympäristöprojektit.

– Se, että joku kirjaa meidän ajatuksemme ja ideamme paperille, ja niitä aletaan eri yhteistyötahojen kanssa  yhdessä työstämään ja viemään eteenpäin, on ollut valtava ja tarpeellinen apu, kyläläiset tuumaavat.
– Vuoden kylä -voitto  innosti keksimään ja kokeilemaan eri yhteistyömuotoja kunnan kanssa kylän- ja koko alueen hyväksi.  Samalla se herätti ajattelemaan paikallisen elinkeinon, energian, tuotteiden ja yrittäjyyden hyödyntämistä uudella tavalla. Innostus talkoiluunkin lisääntyi entisestään.

Sassalin markkinat järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Sodankylän kyläpäivä, joka on järjestyksessä toinen.
– Päivän idea on, että kylät ja kylissä toimivat yritykset pääsevät esittelemään itseään. Kyläfoorumilla on puheenvuoroja ja kylien asioista keskustelua jatketaan porinapöydissä, valaisee Marjaana Aarnio.

Kylät voivat hakeutua Vuoden Kyläksi lyhyellä vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kerrotaan kylän nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Hakemukset toimitetaan Sodankylän kuntaan 10.8.2017 mennessä, viitteenä ’Kylätoiminta, Vuoden Kylä’.

Teksti:
Tuuli Kontio

Veneenlaskupaikka Sassalijärven rantaan

 

Sassalin Kyläseura ry:n hankkeessa on tarkoitus rakentaa 4,5 metrin levyinen, 271 metriä pitkä tie Sassalintieltä Sassalijärven rantaan. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Leader Pohjoisen Lapin hallituksessa ja odottaa nyt varsinaista päätöstä ELY-keskuksesta.

Tie luiskataan ja sille ajetaan jakava- ja kantavakerros. Tien päähän rakennetaan kääntöpaikka ja veneluiska betonista. Kääntöpaikalta otetaan pois pintakerros ja siihen ajetaan täytemaata ja jakava- ja kantavakerros.

Sodankylän kunnan tekninen toimi on ollut apuna hankkeen suunnittelussa hoitamalla sopimusasiat, kaavamerkinnät ja kustannuslaskelmat. Työ tehdään pääasiassa talkootyönä. Hankkeen väliaikaisrahoitukseen haetaan kunnan lainaa.