Outokairan ja Peräpohjolan alueilla satsataan nyt nuorten toiminnan kehittämiseen. Tarkoitus on, että nuoret pääsevät itse kehittämään sellaista toimintaa, joka tarjoaa heille itselleen virikkeitä ja tekemistä vapaa-ajalla omalla kylällä.

Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä Outokaira tuottamhan ry on käynnistänyt 13-29-vuotiaille suunnatun NuorisoLEADER-haun. Nuorten hankkeisiin on varattu rahaa 40 000 euroa. Tukea voidaan myöntää hankkeelle, jossa nuorten rooli on aktiivinen ja se voi kohdistua investointeihin tai toiminnan kehittämiseen.

NuorisoLEADERin rahallisen tuen suuruus on pääsääntöisesti 100-1000 euroa/hanke. Tuki on enintään 80 % kokonaiskustannuksista, loput kustannuksista on omarahoitusosuutta, jota voidaan kattaa myös talkootyön tekemisellä.

Simon, Tervolan, Kemin, Keminmaan, Rovaniemen ja Ranuan alueella toimiva Peräpohjolan Leader on avannut teemahaun nuorten pienille investointihankkeille, jotka toteutetaan yhteistyössä vaikkapa kyläyhdistyksen tai urheiluseuran kanssa. Hanke on suunnattu maaseudulla asuville 10-20-vuotiaille nuorille. Nuoret pääsevät itse suunnittelemaan sellaista toimintaa, joka tarjoaa heille itselleen virikkeitä ja tekemistä vapaa-ajalla omalla kylällä.

Tukea voidaan käyttää esimerkiksi skeitti- tai bmx-rampin rakentamiseen, musiikki-instrumenttien hankintaan bänditoimintaan tai liikuntavälineisiin. Myös videopajatoimintaan, 3D-tulostamiseen tai vaikka robottien rakentamiseen tarvittaviin välineisiin voi hakea tukea. Tärkeää on, että nuoret itse suunnittelevat hankinnat ja että välineet ovat kaikkien vapaasti ja yhteisesti käytettävissä. Myönnettävän tuen suuruus vaihtelee 520  ja 5 200 euron välillä.

Lue lisää Outokaira tuottamhan ry:n NuorisoLEADERISTA

Lue lisää Peräpohjolan Leader ry:n Nuorten kylät –teemahausta