Rahoitusta vesistömatkailuun, vesialan kansainvälistymiseen sekä ravinteiden ja energian kestävään hyödyntämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö etsii toteuttajia sinisen biotalouden hankkeille. Hallituksen kärkihankerahoitusta myönnetään vesistömatkailuun, vesialan kansainvälistymiseen sekä vesistöissä olevien ravinteiden ja energian kestävään hyödyntämiseen. Hakuaika päättyy 14.7.2017 ja rahoitusta on tarjolla 1,5 miljoonaa euroa.

– Hallitus vauhdittaa vesiluonnonvarojen hyödyntämiseen ja osaamiseen perustuvaa yritystoiminnan kasvua nyt avattavalla rahoitushaulla. Tavoitteena on saada aikaan rohkeita kokeiluja ja uusia avauksia kärkihankerahoituksen avulla. Suomessa potentiaalia on erityisesti kestävässä luontomatkailussa, mikä kiinnostaa niin kotimaisia matkailijoita ja ulkomaalaisia vieraita, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Sinisessä biotaloudessa on paljon kasvumahdollisuuksia Suomessa. Esimerkiksi vesiluonnon ympärille on mahdollista kehittää uusia liiketoimintamalleja ja palvelukonsepteja kuten hyvinvointi-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.  Lisäksi vesistöjen ravinteiden hyödyntämiseen voi löytyä uudenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi biologisten menetelmien avulla voidaan ottaa talteen vesistöihin joutuneita ravinteita ja samalla parantaa vesien tilaa.

Kansainvälisillä markkinoilla on entistä enemmän kysyntää ratkaisuille, jotka liittyvät vesivarojen hallintaan ja vesiympäristön tilan parantamiseen sekä veden käyttöön, puhdistamiseen ja kierrätykseen.  Tarvitaan asiakaslähtöisiä palveluja ja kokonaisratkaisuja sekä niiden tuottamiseen kykeneviä verkostoja.

Haku on osa hallituksen sinisen biotalouden kärkihanketta ja viime vuonna hyväksytyn sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa.  Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja siihen liittyvään osaamiseen perustuvaa toimintaa.

Hallitus on kohdentanut kärkihankerahaa siniseen biotalouteen ja rahoitusta suunnataan erityisesti toimiin, jotka edistävät uutta liiketoimintaa sekä uudenlaisia toimintatapoja ja kumppanuuksia. Nyt avattavan hakumenettelyn rahoitus on suunnattu yrityksille, järjestöille, tutkimuslaitoksille ja julkisille toimijoille. Hankkeita hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus.

Haun teemat:

  1. Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen
  2. Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit
  3. Vesistöissä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

Tutustu hakuilmoitukseen ELY-keskuksen sivuilla: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/sinisen-biotalouden-haku

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Timo Halonen, p. 0295 16 2411
suunnittelija Heidi Alatalo, p. 0295 16 2046
etunimi.sukunimi@mmm.fi