Seppo Alatörmänen on Valo 2017.

Jo  9 lappilaista kylää tai kyläryhmittymää on rakentanut valokuitupohjaisen kyläverkon ja 4 verkkoa on rakenteilla. Kylissä on perustettu verkko-osuuskuntia ja maaseuturahaston tuki mahdollistaa verkkojen rakentamisen niin, että liittymismaksut pysyvät kohtuullisina ja luvassa on vielä lisää kyläverkkoja. Ihan itsestään asiat eivät kuitenkaan ole edenneet.

Kipinän syttyminen on vaatinut välillä herättelyä ja osuuskunnan perustaminen ja rahoituksen hakeminen neuvoja. Lapin Leader-ryhmien yhteisen Lapin ELY-keskuksen rahoittaman Kuitua pohjoiseen –hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen on kiertänyt kymmenissä kylissä kertomassa varman ja nopean yhteyden tärkeydestä ja auttanut kyläverkkohankkeita alkuun.

VALO 2017 -palkinto tunnustus työstä

Huhtikuussa Alatörmänen sai työlleen tunnustusta, kun Suomen Seutuverkot ry valitsi hänet VALO 2017 -palkinnon saajaksi.
– Palkinto on totta kai suuri kunnia ja on hienoa, että muuallakin Suomessa on noteerattu tämä meidän kuitukuumeeksikin luonnehdittu tilanteemme, Alatörmänen toteaa muistuttaen samalla, ettei halua itselleen kaikkea kunniaa.

– Palkinnon sai mielestäni koko Lappi. Toimintatapa, jossa Leader-ryhmät tekevät yhteistyötä ja heidän verkostonsa ja aluetuntemuksensa ovat hyödynnettävissä, on tehokas ja toimiva, Alatörmänen huomauttaa.

Lapin ELY-keskus on myöntänyt kyläverkkohankkeille tukea maaseuturahastosta. Tuki on tärkeää tilanteessa, jossa isot operaattorit eivät kiinnostu verkkojen rakentamisesta pienille kylille.

– Ilman maaseuturahastoa kyläverkkoja ei olisi yhtään, toteaa Alatörmänen.

Hankkeet keinoja kehittämiseen

Aiemmin tietoliikenneasentajana toiminut enontekiöläinen lähti kymmenisen vuotta sitten mukaan hankemuotoiseen kehittämiseen.
– Tarjoutui ehkä se ainoa mahdollisuus oman asuinalueen yhteyksien kehittämiseen, ja kehittäjähenkisenä ihmisenä lähdin mukaan, Alatörmänen muistelee.

Toimiva laajakaistayhteys on pienissä kunnissa ja kylillä tärkeä, puuttuessaan se kasvattaa välimatkoja entisestään tulevaisuudessa. Varmatoiminen yhteys on elinehto yrittäjälle ja se parantaa myös kyläläisen arkipäivän sujuvuutta.

Teksti ja kuvat:
Tuuli Kontio

Lue lisää Kuitua pohjoiseen –hankkeesta

Lue juttu Äkäslompolon valokuituverkon vaiheista

Kyläverkot hakuun lokakuun loppuun mennessä

Kyläverkkoinvestoinneilla lisätään maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja parannetaan yritysten toimintamahdollisuuksia. Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin (aluemääritelmä ehdot ja kriteerit -kohdassa). Tässä toimenpiteessä ei voida tukea pelkästään runkoverkon rakentamista.

Lapin ELY-keskuksesta maaseuturahaston rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain. Lapin ELY-keskus on määritellyt hakujaksoille painopisteet, joiden edistämiseen liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan.

Vuoden 2017 kolmannen hakujakson (1.6.-31.10.2017) yhtenä painopisteenä on kyläverkkohankkeet. Tämä tarkoittaa sitä, että kyläverkkohankehakemukset tulee jättää lokakuun loppuun mennessä, jotta ne ehtivät mukaan vuoden 2017 valintaprosessiin.

Laajakaistan rakentaminen maaseudulle -tietopaketti