Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojärjestelmissä ja sähköisen asioinnin palveluissa on käyttökatko ajalla 17.8.–4.9.2017. Katkon aikana rahoitusta tai maksatusta ei pysty hakemaan sähköisesti Hyrrän kautta, eikä hakemuksia voida myöskään käsitellä ELY-keskuksissa.

Tuen maksatusta kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen katkoa. Viimeistään kesäkuun loppuun mennessä saapuneet maksatushakemukset pyritään käsittelemään Lapin ELY-keskuksessa ennen käyttökatkoa. Hakijan kannattaa huomioida, että huolellisesti täytetty maksuhakemus asianmukaisine liitteineen sujuvoittaa maksuhakemuksen käsittelyä.

Jos hakijalla on tarve saada rahoitushakemus vireille katkon aikana, kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteyttä rahoitusasiantuntijaan ja keskustella tilanteesta. Tukihakemuksen saa tarvittaessa vireille myös paperilomakkeella. Hakemuksen toimittaminen paperilla ei kuitenkaan nopeuta käsittelyä, sillä hakemuskäsittelyssä tarvittavat tietojärjestelmät ovat myös käyttökatkon alla.

Käyttökatko johtuu koko hallinnonalaa koskevasta IT-ympäristön uudistamishankkeesta. Hyrrä-asiointipalvelun lisäksi katko vaikuttaa Vipu-palveluun ja ELY-keskuksella käytössä oleviin maaseutuhallinnon tietojärjestelmiin. Sähköinen asiointi ja tukihakemusten käsittely jatkuu normaalisti katkon jälkeen ellei maaseutuvirasto ilmoita käyttökatkon jatkumisesta. Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lue katkosta ja sen vaikutuksista tarkemmin maaseutuviraston tiedotteesta.

Rahoituskäsittelijöiden yhteystiedot

Maksatuskäsittelijöiden yhteystiedot