– korvausta maiseman alkukunnostukseen ja hoitoon haettavissa

Maaseudun maisemia kannattaa vaalia. Maisemat ovat paitsi ilo silmälle, myös koti erilaisille lintu-, kasvi- ja eläinlajeille. Hyvin hoidettu maisema tuottaa iloa myös kyläläisille ja matkailijoille.

Ympäristösopimuksilla tuetaan maaseudun ympäristön pitkäjänteistä hoitoa. Tavoitteena on, että vuosien saatossa syntyneet arvokkaat luontotyypit säilyvät, maaseutumaisema pysyy avoimena ja vesistöjen tila paranee.

Perinnebiotoopin, luonnonlaitumen tai kosteikon hoitoon voi hakea korvausta ELY-keskuksesta. Kohteen hoitoon sitoudutaan ympäristösopimuksella viideksi vuodeksi. Kohteen alkukunnostuksesta tai perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin voi hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta.

Ympäristösopimukset sekä korvaus ei-tuotannollisiin investointeihin ovat haettavissa 15.6.2017 saakka ja niitä voivat hakea viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset.

Umpeutuneita maaseutumaisemia voidaan raivata ja aidata ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella. Korvausta voi hakea myös kosteikkojen perustamiseen maatalousympäristöön.

Lue lisää
Lapin ELY-keskuksen sivulta