Leader Pohjoisin Lappi herättelee ihmisiä kiinnittämään huomiota maiseman merkitykseen alueen viihtyvyydessä ja elinvoimassa. Maisema, jonka ihminen näkee ja kokee ympärillään, on arvaamattoman merkityksellinen. Ympäröivällä maisemalla on merkitystä niin asumiseen, liikkumiseen, yritysten toimintaan, kuin hyvinvointiinkin.

Kylämaisemat ovat kokeneet suuren murroksen maatalouden vähentyessä. Kylissä, joissa harjoitetaan vielä aktiivista maataloutta, löytyy hyvin hoidettua maisemaa. Parasta maisemanhoitoa on se, että ympäristö toimii tuotantoympäristönä antaen elannon ja työtä. Jos tähän ei kuitenkaan löydy yrittäjyyttä, vaatii maisemanhoito erityistä paneutumista ja yhteisöllisyyttä.

Leader Pohjoisin Lappi hakee rahoitettavaksi Meidän Maisema -teemahankkeeseen toimenpiteitä, jotka liittyvät viihtyvyyttä ja elinvoimaa lisääviin ympäristönhoitosuunnitelmiin, -toimenpiteisiin sekä investointeihin. Toimenpide voi olla ympäristönhoitoon liittyvän koneen tai laitteen hankinta, joka on tarkoitettu kaikkien avoimeen käyttöön tai maisemaa parantavien rakenteiden tai reittien rakentamiseen. Kehittämistoimenpide voi vastaavasti liittyä mm. maiseman- tai vesistönhoidon toimenpidesuunnitelman laadintaan tai kylän maisemallisten solmukohtien hoitoon liittyviin palkkauksiin.

Rahoitettavat toimenpiteet valitaan kriteerien perusteella. Valintakriteereissä painotetaan mm. yhteisöllisyyttä, uuden tyyppisten maisemanhoitoratkaisujen löytymistä, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä nuorten työllistämistä.

Toimenpiteiden haku on auki 12.5.2017 saakka. Lisätietoja saat hankeneuvoja Annika Kostamolta p. 040 134 9940. Leader Pohjoisin Lappi toimii Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven alueella.

www.pohjoisinlappi.fi