Meri-Lapin ja Tornionlaakson alueelta etsitään innokkaita, aktiivisia ja kauempana kuntakeskuksen palveluista sijaitsevia kyliä ilmoittautumaan ja osallistumaan Yhtä köyttä -hankkeeseen. Hankkeella halutaan parantaa maaseudun arjen turvallisuutta, edistää ihmisten omaehtoista toimintaa ja toimintakykyä sekä tukea paikallista työllistymistä. Järjestöjen tuottamia palveluita halutaan tuoda osaksi tulevaisuuden hyvinvoinnin toimintaa.

Lapin maaseudulla matka palvelujen ääreen voi usein olla kymmeniä kilometrejä, ja kulku- ja digiyhteydet haasteellisia. Yhtä köyttä kehittää valitsemiensa kuuden pilottikylän kanssa eri elämänkaariryhmien hyvinvointipalveluita maaseudun sivukylillä ja pilotoi hyvinvoinnin monipalvelupisteiden kehittämistyötä kylien palvelutarpeiden mukaan. Hankkkeelta saa tukea ja neuvoja monipalvelupisteiden kehittämiseen. Hanke toimii Pellon, Ylitornion, Tornion, Tervolan, Keminmaan ja Simon alueella.

Sote-uudistus ja pitkät välimatkat

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on käynnissä valtakunnallisesti mittavat uudistukset, joissa julkiset sote-palvelut siirtyvät kunnilta maakuntien hoidettavaksi ja kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö. Uudistuksilla tavoitellaan palveluiden yksilöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta. Palvelujen tuottajina voivat toimia julkisen sektorin ohella myös yksityiset palveluntuottajat ja järjestösektori. Eri toimijoiden välinen yhteistyö korostuu jatkossa entisestään.

Toimipisteissä tarjottavia palveluita täydennetään uudenlaisilla ratkaisuilla. Keinoja ratkaista harvaan asuttujen alueiden väestön palvelutarpeita on jo kehitelty eri puolilla Suomea, esimerkiksi erilaisten etä- ja digipalvelujen, lähipalvelujen, kotiin tuotavien palvelujen ja liikkuvien palvelujen muodossa.

Voisiko sinun kyläsi olla mukana?

Hankkeen projektipäällikkö Aila Rytkönen haastaa kylien asukkaat pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

  • Onko kylällänne paljon ikääntyviä, jotka tarvitsevat esimerkiksi tukea ja opastusta digiasiointiin ja laitteiden käyttöön palveluiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon? Millaista tukea esimerkiksi kotona asumisen tueksi on saatavilla ja mitä tarvitaan? Tarvitaanko apua kotiin vai pikemminkin kodista liikkeelle pääsemiseksi?
  • Onko kylällänne lapsiperheitä, joiden hyvinvointiin tulisi satsata lisää? Entä työikäisten palvelut, niin työssäkäyvien, kuin työelämän ulkopuolella olevien osalta? Voisiko hyvinvoinnin parista löytyä myös uusia työllistymismahdollisuuksia?
  • Onko kylällänne käytössä yhteinen tila, esimerkiksi kylätalo, missä voi kokoontua ja minne voisi sijoittaa hyvinvoinnin monipalvelupisteen? Vai palvelisiko kylänne tarpeita esimerkiksi liikkuvat palvelut, kuten Onni-bussin kaltainen terveyspalveluita tarjoava auto?
  • Kaikkein keskeisimpänä, löytyykö teidän kylältänne sellaisia innokkaita toimijoita, joiden kanssa tätä ideaa voisi lähteä viemään eteenpäin yhteisten ideapajojen ja muiden kehittämistoimien kautta? Olisiko hankkeeseen osallistuminen samalla uusi mahdollisuus lisätä paikallista yhteisöllisyyden voimaa ja edelleenkehittää kylän omaehtoista aktiivisuutta yhdessä ideoiden ja tehden?

Jos kylän asukkaat ovat kiinnostuneita kuulemaan lisää aiheesta hanke-esittelyn ja ideapajan merkeissä, kannattaa olla yhteydessä Majakkaan mitä pikimmiten. Yhteystiedot löytyvät artikkelin lopusta.

Prosessi etenee niin, että kuluvan kevään aikana kartoitetaan kylien tilannetta kyselyin sekä kylätapaamisten, hanke-esittelyiden, sosiaalisen ja muun median kautta. Kyläpajoja ja hanke-esittelyjä on pidetty jo muutamia ja vastaanotto on ollut innokas. Kun hyvinvoinnin monipalvelupisteiden kehittämisestä kiinnostuneet kylät ovat selvillä, Leader-toimintaryhmät valitsevat halukkaiden joukosta kevään/kesän 2017 aikana kuusi kylää, joiden kanssa aloitetaan kyläkohtainen hyvinvoinnin monipalvelupisteen toimintamallin kehittäminen.

Yhtä köyttä – kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet Länsipohjassa (2017 – 2020) on Majakka ry:n hallinnoima Outokaira Tuottamhan ry:n ja Peräpohjolan Leader ry:n rahoittama kehittämishanke

Lisätietoja:
Aila Rytkönen
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry
P. 050 564 1322
aila.rytkonen@majakkatalo.com