Lapin ELY-keskuksesta voi hakea maaseuturahaston rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksottain. Hakujaksoille on määritelty kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan.

Hanketukien valintajaksolla 1.3.-31.5.2017 painopisteinä ovat yritysryhmähankkeet sekä digitalisaatiota edistävät hankkeet eri toimialoilla. Tällä valintajaksolla ei rahoiteta yleishyödyllisiä investointeja.

Lapin ELY-keskuksen tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita.

Lue lisää aiheesta:
Tietoa yritysryhmähankkeesta Maaseutuviraston sivulla

Yritysryhmähanke-esimerkki Keski-Karjalasta maaseutu.fi-sivulla