Kirjoittaja on #proLappi-hankkeen projektipäällikkö. Hän kirjoittaa Lapin mahdollisuuksista nuorille ja opiskelijoille sekä yrittäjille ja yhteisöille.

Kehittämistyö on luovaa asiantuntijatyötä, jossa työn tekemisen paikka vaihtuu tilanteiden ja fiilisten mukaan. Palaverien välissä kahvila Rovaniemellä voi toimia etäkonttorina aivan yhtä hyvin kuin tunturitoimisto Pyhätunturilla. Nopeasti yhteen vedettynä sama työ ja samat tehtävät, oli paikka mikä tahansa. Vähimmäisvaatimuksena on usein vain toimiva verkko ja läppäri. Pitkälle pääsee myös toimivalla älyluurilla.

#proLappi-hankkeessa etätyö nähdään pitkien etäisyyksien Lapissa mahdollisuutena. Se halutaan nostaa hyvien esimerkkien kautta lappilaisten yrittäjien ja yhteisöjen tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi opiskelijayhteistyössä. Lappilaiset osaajat on mahdollista tuoda lähemmäksi pienyrittäjiä ja paikallisyhteisöjä eri puolilla maakuntaa. Lappi on mahdollista viedä lähemmäksi Helsinkiä tai vaikka Shanghaita ja päinvastoin.

Haasteena etätyössä on kuitenkin, että se koetaan usein vielä vieraana kokemuksen puutteen takia tai ns. pilvityötä ei ymmärretä. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen opiskelijalle edellyttää esimieheltä ja muulta tiimiltä erityisiä taitoja. On haastavaa olla lähellä ja läsnä samalla kun on etäällä. Opiskelijasta huolehtiminen, innostaminen luovaan ajatteluun ja omien toimintatapojen kyseenalaistamiseen sekä vastuun antaminen edellyttävät onnistuneen rekrytointiprosessin lisäksi vahvaa luottamusta.

Opiskelijan rekrytointiprosessi kannattaa käynnistää organisaation kehittämis- ja resurssitarpeita tarkastelemalla. Onnistunut yhteistyö edellyttää myös vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista. Paras kokemus syntyy vuorovaikutteisesti. Työskentelyjakson aikana molemmat osapuolet pystyvät oppimaan uutta, syventämään omaa ajatteluaan ja uudistamaan tekemistään. Jos lähtee siitä, että opiskelija tulee tekemään ne työt, joita kukaan muu ei ehdi, niin pieleen menee. Tai jos ajatuksena on, että opiskelija tulee tekemään kaiken sen sälän, mitä muilta jää tekemättä, niin pieleen menee silloinkin.

Luottamus on keskinäistä arvotusta ja yhdessä onnistumista. Etäharjoittelu on mahdollista, kun opiskelijalla on selkeä rooli organisaatiossa. Tämä edellyttää, että tehtävänkuva on määritelty jo rekryvaiheessa riittävän selkeästi. Etäharjoittelu motivoi, jos opiskelijan työtehtävät ovat osaamiseen nähden mielekkäitä. Harjoittelijalla on sopivasti haasteita ja sopivasti mahdollisuus näyttää osaamistaan. Esimiehen ja koko muun tiimin tuki ja esimerkkinä toimiminen nousevat tärkeiksi. Etäharjoittelu on oiva tilaisuus kohdistaa katse myös omaan työn tekemiseen sekä työyhteisön käytänteisiin. Millainen esimerkki minä olen uudelle työntekijälle? Miten meidän työyhteisö toimii?

Etätyö samoin kuin liikkuva työ ovat itselleni arkipäivää. Mukana kulkevan työn rajaaminen niin, ettei se täytä koko elämää ei ole kuitenkaan ollut aina helppoa. Olen joutunut kantapään kautta opettelemaan ajankäytön hallintaa, irrottautumista työstä ja tietoisesti muuttamaan omia tapojani. Kun työ on intohimo ja kun siihen sotkeutuu myös vapaa-aika, niin taito huilata nousee uuteen merkitykseen. Taidon huilata haluan esimerkkinä toimimalla opettaa kanssani työskenteleville. Silloin, kun ei tapahdu mitään, tapahtuu usein kaikkein eniten.

Hilma Heikkinen
hilma.heikkinen@pll.fi