Tervetuloa keskiyön auringossa versoavien, syksyn väriloistossa kasvavien puhtaiden pohjoisten kasvisten kotiseudulle! Näin Arktinen Aurinko -osuuskunta toivottaa kävijät tervetulleiksi lähiaikoina valmistuville internetsivuilleen. Lapin kaskinauriille on haettu sen ansaitsemaa näkyvyyttä ruokapöydissä EU-rahoitteisella yritysten yhteistyöhankkeella.

Nauriin tuottajaverkoston tarina sai alkunsa, kun muutama sodankyläläinen yrittäjä alkoi pyöritellä keskenään ajatusta siitä, miten lappilaista naurista voisi markkinoida ja tuotteistaa. Yrittäjät ovat suunnitelleet elintarvikkeeksi myytävän nauriin viljelyn laajentamista, jota tukevia asioita haluttiin kehittää yhdessä.

Yrittäjät päättivät lähestyä ideansa kanssa Sodankylän kuntaa, joka auttoi asian eteenpäin viennissä muun muassa toimimalla hankkeen hakijana. Vihannesviljelyn lisääminen tukee Sodankylän kunnan tavoitteita lähiruuan tuotannon edistämisessä ja yhteistyötä tarvitaan, koska yksinviljely voi olla jopa toivotonta.  Apua hankkeen valmisteluun saatiin Pohjoisimman Lapin Leaderista.

Syntyi Nauriin tuottajaverkoston yhteistyöhanke, jolle Pohjoisimman Lapin Leader myönsi tukea maaseuturahastosta. Mukaan saatiin kahdeksan asiasta kiinnostunutta pientuottajaa Sodankylästä ja Pelkosenniemeltä. Hankkeen toteutus alkoi helmikuussa 2016 ja mukana olleet yrittäjät maksoivat 20 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Viljelijät rakensivat toimivan yhteistyöverkoston ja alkoivat perehtyä nauriin viljelytekniikkaan, varastointiin ja tuotekehitykseen. He myös selvittivät markkinointiin ja jakeluun liittyviä asioita ja kävivät aiheeseen liittyvillä opintomatkoilla. Yrittäjät saivat hankkeen kautta kehittämistyöhön myös ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Osalla verkoston jäsenistä oli jo entuudestaan kokemusta nauriin viljelystä, mutta osalle asia oli uusi. Mukana on muun muassa porotalousyrittäjiä, jotka aloittavat viljelyn muun toimintansa ohessa.

Jani Jaakkola (vas.), Erkki Varis, Lauri Ukkola, Mikko Maijala ovat mukana nauriin tuottajaverkostossa. Martti Kumpulainen (oik.) toimi hankkeen vetäjänä. Kuva: Jukka Lokka.

Vaikka EU-rahoitteisen hankkeen toteuttamisaika loppuu vuoden vaihteessa, jatkaa osuuskunta kehittämistyötä. Kuusi hankkeeseen osallistuneesta yrittäjästä perusti Arktinen Aurinko -nimisen osuuskunnan, jolla on meneillään pienimuotoisia jalostuskokeiluja. Kauppaa on tehty jo jonkin verran ja osuuskunnan internetsivut ovat tekeillä. Osuuskunnan perustamiseen löytyi apua Pohjoisimman Lapin Leaderista, jonka toiminnanjohtaja Hanna-Leena Talvensaari on Pellervo-seuran osuuskuntaneuvoja.

– Nauriin tuottajaverkosto on hieno esimerkki yhteistyöstä, jollaista toivoisimme Lappiin enemmän. Olemme kunnassa miettineet, miten voisimme kannustaa tällaisiin yhteistyökuvioihin vaikkapa juuri lappilaisen paikallisruoan edistämiseksi, kertoo Sodankylän kunnan biotalouskoordinaattori Marjaana Aarnio, joka oli mukana hankkeen käynnistämisessä. Hankkeessa työskenteli myös osa-aikainen projektityöntekijä.

Aarnio on mielissään nauriintuottajien rohkeudesta lähteä kehittelemään asioita eteenpäin yhdessä.

– Näillä selkosilla on vaikea lähteä yksin kasvamaan, hän toteaa. – Yhteistyötä tarvitaan paitsi tuottajien, myös kuntien ja maakunnallisten toimijoiden kesken, jotta biotalouden kehittämisessä päästään vauhtiin. – Yksi pieni kunta ei paljoon pysty ja biotalouden kenttä on eri osa-alueineen aika valtava, miettii Aarnio.

Tuuli Kontio